Düşüncəni Dəyiş


Uğur yaradıcı düşünmənin nəticəsində reallaşır. Pozitiv və yaradıcı düşüncənin davamiyyəti üçün isə, onların qəlibləşməsi lazımdır. Bəzən əvvəldən formalaşmış neqativ düşüncə qəlibləri, pozitiv düşünməyə mane ola bilir. Efeektiv düşüncə modellərini hazırlayan, təqdim edən və neyro-assosiativ olaraq şərtləndirməyi bacaran Babək Bayramovdan Yaşam Koçluğu – Life Coaching - almaqla düşüncə strategiyalarınız yeniləyə bilərsiniz.

Sən nəyə hazırsansa, o da sənə hazırdır.Dəyişimə hazırsansa, İndi Başla

Babək Bayramov Koçluğu
VİDEOLAR