Master Koçluq


Master Certified Coach Proqramı professional təlim proseslərini peşəkarlıqla açıqlayan və Professional Koçluq, Həyat koçluğu, Təhsil koçluğu, İdarəçi koçluğu, Ailə koçluğu, Ünsiyyət koçluğu və s. koçluq proseslərinin bütün üsulları və prinsiplərini öyrədən hərtərəfli sertifikat proqramıdır. Master Certified Coach Proqramı tamamlayan Master Koçlar isə Certified Koçlar hazırlaya bilirlər.

Master Certified Coach Sertifikat Proqramını necə öyrənəcəksiniz?

Master Certified Coach Sertifikat Proqramı nələr qazandırır?

Master Certified Coach Sertifikat Proqramının məqsədi?

Proqramın məqsədi: Master Certified Coach Sertifikat Proqramını başa vuran və bütün kursu bitirən şəxslər yaşam koçluğu, Ailə koçluğu, təhsil koçluğu, satış koçluğu. Komanda və Layihə koçluğu və Ünsiyyət koçluğu daxil olmaqla bir çox sahədə koçluq edə biləcəklər. Bir sözlə, onlar bütün sahələrdə koç xidmətləri göstərə biləcəklər. Master Koçlar eyni zamanda peşəkar koçlar da hazırlaya biləcəklər.

Master Certified Coach Sertifikat Proqramının növü:

Bir növ koçluq sertifikat proqramıdır.

Master Certified Coach Sertifikat Proqramının müddəti:

Proqramın müddəti 160 saatdır. Sertifikatlaşdırma üçün 800 saat koçluq tətbiq etmək lazımdır.

Master Certified Coach Sertifikat Proqramına Kimlər qatıla bilər?

Koçluq səviyyəsini yüksəltmək istəyən, daha professional olmaq istəyən, ən az 800 saat koçluq etmiş olan srtifikatlı koçlar, mütəxəssislərimiz tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra proqramda iştirak edə bilərlər.